Moje
Otehotnenie
1. Trimester
2. Trimester
3. Trimester
Pôrod
Bábatko
Zdravie
TehotenskáKalkulačka.sk


Moje
Otehotnenie
1. Trimester
2. Trimester
3. Trimester
Pôrod
Bábatko
Zdravie

  Epidurálka
Rodiť s epidurálnou analgéziou alebo prirodzenou cestou? Pôrod bez bolesti je asi to, čo by si priala väčšina z nás. Napriek tomu majú mnohé ženy z epidurálnej analgézie, ktorá presne toto sľubuje, trochu strach. Je to naozaj taký perfektný „vynález” alebo môže pôrod aj skomplikovať?

Čo to epidurálna analgézia presne je?
Je to momentálne najefektívnejší spôsob tlmenia pôrodných bolestí. Cez špeciálnu ihlu sa do priestoru v oblasti chrbticového kanála zavedie cievka, ktorá tam ostane až do skončenia pôrodu. Cez nu sa aplikujú látky tlmiace bolesť. Pôrodné bolesti nie sú celkom odstránené, ale väčšinou sú vnímané len ako tlak.

Kedy sa zavádza? Môže o nu rodička požiadať aj priamo na pôrodnej sále?
Epidurálna cievka sa môže zaviesť v ktorejkoľvek fáze pôrodu, ale ak sa pôrod má udiať do polhodiny, neexistuje rozumný dôvod jej zavedenia, pretože by už nestihla zabrať. Pacientka, ktorá sa rozhodne rodiť s epidurálom, musí v dostatočnom predstihu pred pôrodom absolvovať pohovor s anestéziológom. Takže musí byť poučená, musí mať príslušné laboratórne výsledky, prípadne ak ide o rodičku sledovanú pre nejaké iné ochorenie, musí mať aktuálne vyšetrenie príslušným odborníkom. Priamo na sále sa domáhať epidurálnej analgézie síce môže, ale o jej podaní rozhodne anestéziológ spolu s pôrodníkom. Prípadne sa zvolí iná forma tíšenia bolestí.

Kedy sa epidurálna analgézia neodporúča?
To zváži pôrodník a anestéziológ na základe zdravotného stavu matky, plodu a gynekologického nálezu. Napríklad pri poruchách krvného zrážania neprichádza pôrodná epidurálna analgézia do úvahy. Pacientky so srdcovým ochorením, s cukrovkou a niektorými ďalšími diagnózami treba vyšetriť príslušným špecialistom, ktorý sa vyjadrí o vhodnosti podania tejto analgézie.

Hradí sa tento výkon poisťovnou?
Nie, patrí to k nadštandardným zdravotníckym výkonom. V jednotlivých nemocniciach môžu byť ceny rôzne, líšia sa však minimálne. Väčšinou sa pohybujú okolo 2 000 – 3 000 Sk.

Mnohé ženy sa obávajú, že pri zavádzaní ihly môže dôjsť k poškodeniu miechy, prípadne, že nebudú schopné spolupracovať s pôrodníkom. Aké sú vedľajšie účinky?
Stáva sa, že vyššie dávky spôsobia slabosť dolných končatín, nepociťovanie kontrakcií maternice, a tým stratu nutkavého pocitu na tlačenie. Svalová sila brušného svalstva sa môže pri vyššej dávke oslabiť. Pôrod sa môže predĺžiť a v niektorých prípadoch je nutné použiť inštrumentár. Pokles krvného tlaku, ktorý vždy nastane, môže vyvolať pocit na zvracanie či zvracanie, krútenie hlavy, potenie. Väčšina komplikácií je prechodná a nezávažná, medicínsky ľahko ovplyvniteľná.

Takže komplikácie ohrozujúce život nenastanú?
Sú veľmi zriedkavé a rovnako reagujú na liečbu. Ide o totálnu subarachnoidálnu anestéziu, ktorá môže vzniknúť pri nechcenom prepichnutí tvrdej pleny a aplikácii dávky pod nu pri súčasnom predávkovaní podávaných látok. Druhá vážna komplikácia je masívna epidurálna anestézia pri predávkovaní podávaných látok s ich rozšírením smerom nahor. Obe sa prejavia extrémnym poklesom krvného tlaku, stratou vedomia, zastavením dýchania. Používané koncentrácie anestetík pri pôrode však vylučujú túto komplikáciu a na Slovensku k nej nikdy nedošlo. Prepichnutie tvrdej pleny, ak sa ihlou náhodou dostaneme hlbšie pri samotnej technike výkonu, vedie k bolestiam hlavy. Poškodenie miechy je vylúčené.

Môže epidurálna analgézia nejako ovplyvniť plod?
Nezistil sa žiadny negatívny účinok na dieťa. Množstvo látky, ktorá prejde cez placentu, je minimálne.

Je miesto vpichu po pôrode bolestivé?
Bolesti v mieste vpichu odznejú spontánne. Ich trvanie často závisí aj od náročnosti zavedenia ihly do epidurálneho priestoru. U veľkej väčšiny žien býva hladké a nekomplikované. Epidurálna analgézia je mnohokrát neprávom obvinovaná zo všetkých bolestí chrbta, ktoré sú takmer bežné a sú spôsobené aj prírastkom hmotnosti počas tehotenstva.

Na otázky odpovedala MUDr. Elena Bednárová pre E-magazin,
primárka oddelenia anestéziológie a intenzívnej
medicíny FNsP v Bratislave, pracovisko Petržalka


Moje
Otehotnenie
1. Trimester
2. Trimester
3. Trimester
Pôrod
Bábatko
Zdravie
TehotenskáKalkulačka.sk | @ | |